مالون دی آلدئید (Malondialdehyde)

جزوه فارسی مالون دی آلدئید – نشانگر زیستی برای پراکسیداسیون لیپیدها را از لینک زیر دریافت کنید.

بدون نظر
اثرات اتیلن و اتفن بر انگور

اثرات اتیلن و اتفن بر انگور

جزوات فارسی کاربرد اتفن در باغداری انگور و تاثیر اتیلن بر جنبه‌های مختلف رسیدن حبه‌های انگور را از لینک زیر دریافت نمایید.

بدون نظر
گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

جزوه فارسی نقش گیاهان دارویی در صنایع غذایی گردآوری شده توسط آقای یاسر بورقی را از لینک زیر دانلود کنید.

2 نظر
تجمع پرولین در گیاهان

تجمع پرولین در گیاهان

جزوه فارسی تجمع پرولین، مکانیسمی برای مقابله با تنش‌های اکسیداتیو در گیاهان را از لینک زیر دریافت نمایید.

بدون نظر
کتاب جامع گیاهان زینتی

کتاب جامع گیاهان زینتی

این کتاب ارزشمند اصول گیاه‌شناسی، چگونگی استفاده و مدیریت گیاهان زینتی در علم باغبانی را شرح می‌دهد. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

بدون نظر