راهنمای پرورش قارچ‌های صدفی و تکمه‌ای

ایجاد شده توسط فریبرز حبیبی

دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه شیراز — تخصص کشت بافت، تغذیه، فیزیولوژی پس از برداشت و تنش‌های غیر زیستی.

نظرتان را بنویسید!