مکانیسم‌های تحمل گیاهان به تنش شوری

جزوه فارسی مکانیسم‌های تحمل گیاهان به تنش شوری را از لینک زیر دریافت نمایید.

ایجاد شده توسط فریبرز حبیبی

دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه شیراز — تخصص کشت بافت، تغذیه، فیزیولوژی پس از برداشت و تنش‌های غیر زیستی.

نظرتان را بنویسید!